DISCLAIMER

Unbreakable streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Unbreakable geeft uitdrukkelijk geen garantie omtrent de juistheid of de volledigheid van de inhoud van deze site. Unbreakable is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van de links op de site kan tot gevolg hebben dat je onze site verlaat. Unbreakable is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan deze site gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Claim ticket